Styrelsens årliga vandring …

Publicerad tisdag 16 maj 2017, 16:21

Så har den årliga vandringen i området gått av stapeln och styrelsen har inspekterat bland annat våra gemensamma asfaltytor, träd, avloppsbrunnar och soprumsdörrar.
Gällande asfaltsytorna så har dåliga partier markerats med sprayfärg och större ytor är dokumenterade för planering och beslut.
Det har observerats en del döda samt kraftigt lutande träd (huvudsakligen rönnar) och dessa är markerade med vit/rött plastband.
En del sopprumsdörrar behöver översyn och även dessa är dokumenterade för planering och beslut.
Styrelsen har under våren fått en del motioner gällande borttagning av träd och dessa områden är nu inspekterade och dokumenterade för beslut och planering.

/Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.