Spolning & Filmning av dagvatten och spillvattenledningar

Publicerad måndag 13 aug 2018, 18:13


Måndagen den 20/8 påbörjas arbetet med att spola och filma våra Dag- och spillvattenledningar. Arbetet beräknas ta ca sju arbetsdagar. De använder stora lastbilar som kommer att behöva köras på våra gång och cykelvägar. Vänligen undvik biltrafik på gång och cykelvägarna under den tiden. 

Det kommer även att fällas ett antal sjuka och skadade rönnar i området som tidigare annonserats. Arbetet kommer att utföras måndagen den 20/8. 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.