Nu händer det saker ...

Publicerad måndag 17 jul 2017, 18:20

Under sensommaren och hösten kommer vi att sätta igång med tre parallella aktiviteter. Dessa består i renovering av våra soprums dörrar där vi bland annat säkerställer funktion i handtag och lås samt att dörrarna är okej i övrigt. Vi kommer att fräsa stubbar och så gräs där rönnarna stod som vi tog bort på försommaren. Det största enskilda projektet är dock fortsättningen med att ta ned en del ytterligare träd. De områden som är aktuella är ytan öster om Basvägen 66 samt den anslutande norra sidan på cykelvägen mot Basvägen. Ytan öster om Basvägen 25 kommer ett fåtal träd att fällas. Område väster om Basvägen 30 / Öster om Sopranvägen 26 (den så kallade kilen) kommer i första fasen att röjas för att i ett senare skede tillsammans med kommunen glesas ut. Den så kallade ”lillskogen” kommer också att få en påhälsning under hösten där vi kompletterar tidigare arbete med några ytterligare träd. För dessa områden nämnda kommer även viss röjning av sly/små buskar och träd att ske. Av ekonomiska skäl har vi tillsammans med utförarna av renovering sopdörrarna samt stubbfräsning överenskommit att arbetet kan fortskrida under en något längre begränsad period. Vi hoppas att påverkan på er boende ska bli så liten som möjligt och att arbetet fortlöper smärtfritt.

/Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.