Nyheter

Nyheter

Extra Medlemsmöte angående Laddboxar i Garage samt motorvärmare på parkeringsplatser

Vi kommer att kalla till ett extra medlemsmöte gällande beslut om installation av Laddboxar i våra garage och motorvärmarstolpar på parkeringarna. Mötet kommer att ske klockan 18:30 onsdagen den 9 januari 2019 i Sjungande dalens kyrka. Det är viktigt att så många som möjligt kommer på mötet, men kan du själv inte komma kan du ge en fullmakt till ett ombud som röstar i ditt ställe

Viktigt info gällande avfuktare i garagen!

VIKTIG INFO: Idag har vi fått svaret på varför tre stycken av våra sorptionsavfuktare går hela tiden. Någon hade ställt om från automatik till manuell vilket inte är ok, dessa maskiner får inte röras av någon annan än UMIA vilka vi har ett serviceavtal med. Hoppas alla har förståelse för att vi får högre kostnader när någon gör detta! Trevlig vecka önskar styrelsen!

Spolning & Filmning av dagvatten och spillvattenledningar

Måndagen den 20/8 påbörjas arbetet med att spola och filma våra Dag- och spillvattenledningar. Arbetet beräknas ta ca sju arbetsdagar. De använder stora lastbilar som kommer att behöva köras på våra gång och cykelvägar

Snön tynger garagetaken och portarna fungerar inte (optimalt)

Vi har under morgonen haft rapporter om garageportar som inte öppnar/stänger utan manuell hjälp. Garageportexperten kallades ut och man har konstaterat att det är snömassorna på garagetaken som trycker på glidskenorna som i sin tur medför att portarna går trögt och i vissa fall slår även motorskyddet till. Vi vill uppmana till skottning av garagetaken som felavhjälpande åtgärd

Ny missar väl inte chansen att forma framtiden

Det har hänt väldigt mycket på de senaste åren på vårt område. Vi har nya armaturer på lyktstolparna, nya portar, torra garage med hjälp av avfuktare, döda och skadade träd borttagna samt gallring och röjning av vissa områden samtidigt som arbetet med att förbättra asfalterade ytor fortskrider. Men vi nöjer oss såklart inte med det utan det finns många nya intressanta möjligheter att ta ställning till

Årsmöte 1/3

Årets årsmöte kommer att gå av stapeln 1/3 med start kl. 18.30 i Sjungande Dalens Kyrka Vi vill även passa på att påminnelse om att sista dag för att skicka in motioner till årsmötet är 14/2. /Styrelsen

Nytt serviceavtal på garageportarna ...

Styrelsen har avtalat ett nytt serviceavtal som innefattar service och kontroll av våra garageportar. Avtalet sträcker sig över 5 år. Havererade elmotorer bekostas utav samfälligheten medan övriga kostnader såsom nycklar och fjärrkontroller bekostas utav fastighetsägaren

Motioner ….

Påminnelse om att sista dag för att skicka in motioner till årsmötet är 14/2. Vänligen skicka dessa till info@sangkoren. se eller direkt till styrelserepresentanterna: Håkan Degerfeldt, Tenorvägen

Valberedningen söker …

Valberedningen söker dig som är intresserade eller vet någon som är intresserad av att hjälpa till i samfälligheten genom styrelsearbete, valberedning eller fritidskommitté. Vänligen informera valberedningen via e-post valberedningen@sangkoren. se eller direkt: Mattias Nilimaa, Sopranvägen 23 Jonas Bodin, Tenorvägen 30 David Roslund, Tenorvägen 32 /Styrelsen

Ladd stolpar och motorvärmarstolpar

Styrelsen håller för närvarande på att undersöka om ladd stolpar och motorvärmarstolpar och har dialog med entreprenörer men även försäkringsbolag samt räddningstjänst. Det är ett mycket fruktsamt och intressant arbete som vi kommer att informera mer om. I dessa diskussioner har det framkommit rekommendationer att man ej bör ladda i våra ordinarie 220 voltsuttag, så vi vill passa på att förmedla den informationen till er

Angående sand i lådorna för sandning

Om ni får slut sand i "sandlådorna" för sandning av våra vägar, vänligen kontakta styrelsens vinter ansvarig så ombesörjer denna att sand fylls på. Kontaktinformation finns på samfällighetens websida (www. sangkoren

Ja se det snöar ….

Nu är vintern på ingående och snön med den. Vi har varit i kontakt med Strema som sköter snöskottningen i vårt område och de vill åter påminna om att cyklar, sparkar och annat ställs så att de inte är i vägen när traktorn kommer. Så nära väggen som bara möjligt alternativt på annan plats än framför husen

Status på höstens tre parallella aktiviteter

En uppdatering gällande sensommarens och höstens tre parallella aktiviteter. Renovering av våra soprums dörrar är nu slutförd. Aktiviteten med att fräsa stubbar och att så gräs där rönnarna stod är även det slutfört

Nu händer det saker ...

Under sensommaren och hösten kommer vi att sätta igång med tre parallella aktiviteter. Dessa består i renovering av våra soprums dörrar där vi bland annat säkerställer funktion i handtag och lås samt att dörrarna är okej i övrigt. Vi kommer att fräsa stubbar och så gräs där rönnarna stod som vi tog bort på försommaren

Belysningen …

På allmän begäran kommer vi under denna sommar att slå av strömmen till vår belysning på området på prov. Vi kommer att hålla belysningen avstäng under ca: 10 veckor från och med nu i juni. /Styrelsen

Grill ringen …

Vi kommer att flytta grill ringen som är belägen i anslutning till lekparken på sopranvägen under augusti månad. Därför vill vi samtidigt be er medlemmar komma in med förslag om ny placering för denna till info@sangkoren.se /Styrelsen

Styrelsens årliga vandring …

Så har den årliga vandringen i området gått av stapeln och styrelsen har inspekterat bland annat våra gemensamma asfaltytor, träd, avloppsbrunnar och soprumsdörrar. Gällande asfaltsytorna så har dåliga partier markerats med sprayfärg och större ytor är dokumenterade för planering och beslut. Det har observerats en del döda samt kraftigt lutande träd (huvudsakligen rönnar) och dessa är markerade med vit/rött plastband

Nu är det dags för årets cykelfest!

Valborgsfirande 2017

Uppmaning från styrelsemötet - Elförbrukning i garagen – åtgärd

Saxat ut mötesprotokollet från dagens styrelsemöte Det har kommit till styrelsens kännedom att vissa personer använder uttagen i garagen för att ansluta motorvärmare i fordon stående på parkeringen i anslutning till garagen. Styrelsen tillåter inte annan användning än just för drift av portarna då varken faktureringen för detta är kopplat till hushållen eller att el dimensioneringen är anpassad för sådan användning. Styrelsen vädjar att sådan otillåten användning genast upphör
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.